Produktutveckling


Bullermätningar | Ljudmätningar | Akustikkonsult | Ljudkonsult – Sound View

  • Ljudeffektbestämning.
  • Ljudläckagemätning med (egenutvecklad) akustisk kamera.
  • Lokalisering av ljudkällor på bilar och höghastighetståg med (egenutvecklad) akustisk kamera.

 

swedishservices clip 5