Samhällsbuller


Samhällsbuller – sänk det hälsoskadliga bullret med en ljudexpert

Samhällsbuller är idag ett mycket stort problem i våra städer, skolor och arbetsplatser. Höga bullernivåer kan inte bara orsaka allvarliga hörselskador, som hörselnedsänkning och tinnitus, det ökar också stressnivåer, sömnlöshet och ger koncentrationssvårigheter. Vi utför professionella ljudmätningar av buller och hjälper till att finna lösningar på dina problem.swedishservices clip 4

Vi på Sound View Instruments är experter på ljud. Vi grundades 2001 av Anders Nordborg, doktor i teknisk akustik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi hjälper kunder med bullermätningar och trafikbullerutredningar över hela världen, även om vi främst arbetar i Sverige och Danmark. Bland våra kunder finns såväl bostadsrättsföreningar, privata företag som privatpersoner.

Bullermätning vid nybyggnation

Vid nybyggnation av bostäder är det mycket viktigt att de nya bostäderna håller rätt bullernivå. Här är trafikbuller det viktiga. Ifall bullernivåer är för höga kan det leda till kostsamma förändringar.

Riksdagen, Boverket, Svensk Standard SIS, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen har alla rekommendation och krav på att buller minimeras för att garantera en bostadsmiljö som inte skadar hälsan eller påverkar de boende. Ljudnivåerna bör enligt regeringsproposition 1993/94:215 inte överstiga 55 dBA vid fasaden, och inomhusnivåerna får inte överstiga 30 dBA.

Vi gör en trafikbullerutredning som ger svar på hur du ska gå till väga vid nybygget för att komma under de rekommenderade decibelnivåerna. Med avancerade instrument och datorprogram kan vi ge dig precisa resultat och fastställa vilka åtgärder du bör företa.

Vi hjälper till att minska industribuller

Industrier skapar mycket samhällsbuller vilket blir ett problem både för dem som bor i närheten och för dem som arbetar i fabriken. I regel gäller att när verksamhet utökas så får utökningen inte leda till mer buller. Vi gör en bullermätning och utför en utredning för att dels hitta källan till bullret, det kan röra sig om fläktar som riktas ut mot gatan eller om maskiner inne i fabriken, dels så hittar vi lösningar för problemet. Vi vill att ditt företag ska växa utan att det går ut över omgivningen.

Vi utför även mer utförliga kartläggningar av externt industribuller som behövs när du exempelvis ska göra en miljötillståndsansökan.
Buller på byggarbetsplats

Samhällsbuller på byggarbetsplatser är ofta varierande, skiljer sig från dag till dag och från timma till timma. För att få ett korrekt värde utför vi ljudmätningar av buller under en längre period, en så kallad långtidsmätning eller logging.

Vi har avancerad teknik till förfogande och goda kontakter med såväl myndigheter som högskolor och därigenom möjlighet att ge dig en helhetslösning på eventuella bullerproblem.

Den hjälp du behöver

Vi finns när du behöver en ljud- eller akustikkonsult som har den kunskap som du behöver. Vi åtar oss bullermätningar, ljudmätningar och bullerutredningar. Med oss får du en helhetslöning, från utredning, projektering, mätning, analys, beräkning till myndighetskontakter. Självklart arbetar vi efter nationella och internationella standarder och jämför resultaten med gällande myndighetskrav.

Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 070 – 681 79 89, eller mail oss på info@soundview.se.